Privacyverklaring en cookie statement

Inleiding

Link Design is een full service creatief ontwerpbureau. Wij verwerken gegevens van onze relaties, prospects en van bezoekers van de website om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dat doen we in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming / privacy wetgeving.

In deze privacyverklaring lees je over wat Link Design doet met jouw persoonsgegevens. Je kan hier onder meer inzien welke persoonsgegevens we van je verzamelen, waar we ze voor gebruiken en hoe lang we ze bewaren. Ook lees je wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. Onderaan vind je ons cookie statement en onze contactgegevens.

Link Design kan deze verklaring aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een wetswijziging of een wijziging van het interne privacy beleid van de Link Design. Door gebruik te maken van deze website en/of door diensten van ons af te nemen, ga je akkoord met ons privacy beleid. Als je vragen hebt, neem dan contact op via info@linkdesign.nl of 020 6700 600

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Link Design verwerkt persoonsgegevens van haar relaties die op persoonlijke titel of als mede-werker/contactpersoon bij een organisatie zijn aangesloten. Ook werven we nieuwe relaties en medewerkers en informeren we graag personen die te kennen hebben gegeven in Link Design en het ontwerp vak geïnteresseerd te zijn. En natuurlijk werken we met verschillende leveranciers en dienstverleners.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van onze relaties, prospects, leveranciers, freelancers, sollicitanten en geïnteresseerden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: Gewone gegevens: voor- en achternaam, functie, werkgever, adres werkgever, (zakelijke) telefoonnummer, (zakelijke) e-mailadres, geslacht, website, bedrijfsnaam, BTW-nummer en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie (bijvoorbeeld bij een sollicitatieprocedure) en telefonisch.

Van bezoekers van de website verwerken we alleen een e-mailadres, naam en telefoonnummer als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer je aangeeft meer informatie te willen hebben over onze dienstverlening. Wij verzamelen geen identificeerbare gegevens over je bezoek (zie ook ons cookie statement).

3. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens voor verschillende doelen.

Dienstverlening aan relaties
In onze projectadministratie en op onze server houden wij de dienstverlening aan onze relaties bij. Alle projecten worden hierin verzameld en we noteren de noodzakelijke gegevens met betrekking tot die relatie zoals contactpersoon, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken je contactgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en om je te informeren over onze dienstverlening door het toesturen van de nieuwsbrief, gerichte mailingen en uitnodigingen.

Nieuwsbrief
Wij informeren je graag over onze activiteiten en diensten. Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Dat kan via de website of door ons een e-mail te sturen. Je kunt je altijd weer afmelden.

Leveranciers
Van onze leveranciers verwerken we alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jullie hebben, zoals contact- en betalingsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Grondslagen en bewaartermijnen

Personen/organisaties die bij ons diensten afnemen (klanten) of aan ons leveren sluiten ook een overeenkomst met ons. Voor de uitvoering daarvan mogen wij persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens bewaren we zolang je gezien wordt als ‘klant’. De financiële gegevens kunnen wij maximaal 7 jaar bewaren.

Van prospects, freelancers en geïnteresseerden verwerken we gegevens op basis van schriftelijke toestemming of gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan de afgifte van een visitekaartje, een e-mail waarin je je als freelancer aanbiedt, een sollicitatie, of een koppeling via LinkedIn of ander netwerk. We bewaren je persoonsgegevens zolang je gezien wordt als prospect en/of geïnteresseerde.

Van iedereen die een of meer nieuwsbrieven ontvangt, hebben wij een aanmelding ontvangen, via de website of per mail. We bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt en nog maximaal 3 maanden daarna. Voor zover wij gegevens verwerken waarvoor geen overeenkomst of toestemming aanwezig is, dan doen wij dat omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, te weten kennisoverdracht binnen het ontwerp vak, onder meer door het delen van vakinhoudelijke informatie en het informeren over en verlenen van onze diensten.

De wet kan een andere termijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Link Design zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken ze alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken onder meer met een projectadministratiesysteem (Streamtime) in de cloud, hostingpartijen voor onze website en e-mailservers, drukkerijen en websitebouwers, Campaign Monitor voor het verzenden van nieuwsbrieven, DropBox en Google Drive.

Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we verwerkersovereenkomsten. Link Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met andere partijen, zoals de accountant, maken we goede afspraken over geheimhouding en beveiliging.

6. Beveiliging

Wij treffen de nodige organisatorische en technische maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo werken wij met gebruikersnamen en wachtwoorden. Mailverkeer wordt afgehandeld via een externe POP3 server, mails worden binnengehaald op locale computers waarna het bericht van de server wordt verwijderd. Wij maken met de partijen die onze IT-systemen leveren en onderhouden afspraken over technische beveiliging en maken beveiligde back-ups.

7. Jouw rechten

Als betrokkene heb je een aantal rechten. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een mail aan info@linkdesign.nl. Wij kunnen je vragen om een kopie identiteitsbewijs te sturen. Maak daarin je pasfoto, MRZ (machine readable strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek te reageren.

Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling
Als de gegevens die wij van jou verwerken niet (langer) juist of volledig zijn, dan kan je deze laten aanpassen.

Recht op beperking
Ben je van mening dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of dat we te veel of te lang gegevens verwerken, dan kan je ons verzoeken om de verwerking te beperken.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)
Naast het recht op inzage heb je het recht om alle gegevens te ontvangen die wij van jou verwerken, zodat je die bijvoorbeeld kan doorgeven aan een andere organisatie.

Recht op wissen van gegevens (vergetelheid)
Je kan onder bepaalde omstandigheden vragen dat wij alle gegevens van jou wissen. Dat kan bijvoorbeeld als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en verwerkt, als je je toestemming hebt ingetrokken, als wij je gegevens onrechtmatig verwerken of als je bezwaar hebt gemaakt.

Recht om bezwaar te maken
Als je van mening bent dat wij geen gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te verwerken, dan kan je daar bezwaar tegen maken. Als jouw belang op privacy zwaarder weegt dan onze redenen voor verwerking, dan zullen wij stoppen met het verwerken van je gegevens.

Recht om een klacht in te dienen
Wij doen ons best om aan de privacywetgeving te voldoen en zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan en je rechten te respecteren. Wij horen het graag als je vindt dat dat niet goed gaat, zodat we dat mogelijk kunnen verbeteren. Komen we er niet uit, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is verplicht om je klacht in behandeling te nemen.

Hou er rekening mee dat wij soms gehouden kunnen zijn om bepaalde gegevens toch te verwerken of te bewaren, bijvoorbeeld omdat er een wettelijke verplichting is of voor het archief van de geschiedenis van de BNO.

8. Cookie statement

De website van Link Design maakt gebruik van Google Analytics en plug ins van Facebook, Twitter en Google+. Ook gebruiken we cookies om de website optimaal te laten functioneren. Wij gebruiken geen tracking cookies en weten dus niet waar vandaan je onze website bezoekt.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Google + opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

9. Contact

Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust.

Link Design B.V.
Koning Wilhelminaplein 8
1062 HK Amsterdam
info@linkdesign.nl
020 6700 600


Link Design is part of